Spichrze
Skarby kultury
Dotknij historii
Nowoczesna architektura
Gotyk ponad głową
Gotyk monumentalny

Parki, Ogrody, Rezerwaty, Lasy

 
 
Dziś Toruń jest ze wszystkich stron otoczony lasami, jest miastem zielonym, ponieważ aż ponad 50% powierzchni miasta zajmuje zielonaniebieska przestrzeń, czyli powierzchnie aktywne przyrodniczo. Do dyspozycji w Toruniu jest ok. tysiąc hektarów zieleni urządzonej, czyli lasów komunalnych, parków, skwerów oraz tereny dzikie i półdzikie, jak np. Kępa Bazarowa - wyspa wiślana z rezerwatem przyrody, położona naprzeciwko historycznego centrum Torunia. 
W Toruniu są również duże tereny zielone wpisane do rejestru zabytków, np. Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu (jeden z najstarszych parków miejskich w Polsce, założony w 1817 r.), Park Tysiąclecia, Ogród Zoobotaniczny, część parku Glazja i kilka rezydencjonalnych ogrodów zabytkowych (>>>). Niezwykle popularnym miejscem odpoczynku na łonie natury są Błonia nad Martwą Wisłą oraz Barbarka - duży kompleks leśny w północno-zachodnich krańcach Torunia, wyposażony w odpowiednią infrastrukturę rekreacyjno-sportową, ośrodek edukacji ekologicznej. Atrakcyjność Barbarki potęguje jej historia sięgająca XIII w. i materialne ślady tej historii zachowane do dziś. Warto w Toruniu więc spędzić czas w niezwykłych okolicznościach przyrody i cieszyć się jej pięknem.
 
Toruń uznawany jest za zielone miasto.
Poza parkami, skwerami, zieleńcami rozwinięta jest urządzona zieleń przyuliczna. Szczególnie atrakcyjne są otaczające Toruń niemal z każdej strony obszary leśne, z których Barbarka jest bardzo dobrze zagospodarowana i przyciąga rzesze odwiedzających.
Na obszarze miasta i jego obrzeżach wiele jest także obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną, a prawdziwą ciekawostką jest duży rezerwat przyrody (wspomniana Kępa Bazarowa) w bliskim sąsiedztwie Starego Miasta.
 
Specyficzną dla Torunia formą zieleni jest zieleń forteczna. Towarzyszy ona obiektom fortecznym, wchodzących w skład XIX-wiecznej Twierdzy Toruń. Z wewnętrznym pierścieniem fortyfikacji związany jest pas Plant wokół Średniowiecznego Zespołu Miejskiego. W skład tego pierścienia wchodzą też m.in. park Glazja na Jakubskim Przedmieściu (na stoku Fortu Św. Jakuba) i Park Tysiąclecia wokół fortu Przyczółek Mostowy.
Dużą wartość przyrodniczą, ekologiczną i rekreacyjną, a także historyczną, przedstawiają tereny zieleni związane z zewnętrznym pasem fortyfikacji. Zadrzewienia forteczne pełniły głównie funkcje: konstrukcyjną (stabilizacja nasypów), przeszkodową, maskującą i klimatyczną. W skład zieleni fortecznej wchodzą murawy trawiaste, grupy drzew i krzewów, szpalery drzew i lasy. Podlega ona ochronie konserwatorskiej.
   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Bankowa 14/16/16 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.