Skarby kultury
Nowoczesna architektura
Gotyk monumentalny
Spichrze
Dotknij historii
Gotyk ponad głową

Ulica Mikołaja Kopernika

Ulica nosząca obecnie imię Mikołaja Kopernika rozciąga się na przestrzeni 450 m pomiędzy ul. Łazienną na wschodzie a Al. Jana Pawła II na zachodzie, krzyżując się z przecznicami: ul. Żeglarską, ul. Ducha św., ul. Piekary, ul. Pod Krzywą Wieżą.
Tymczasem pierwotnie każdy odcinek między poszczególnymi przecznicami posiadał inną nazwę.
Odcinek między ul. Łazienną a ul. Żeglarską zwnay był ulicą Świętojańską lub ul. Przy Kościele św. Jana, bo sąsiadował z kościołem farnym Starego Miasta.
Odcinek między ul. Żeglarską a ul. Ducha św. - ulicą św. Anny. Nazwa ta jest nadal jedną z zagadek Torunia, bo nie ma precyzyjnego wyjaśnienia dlaczego patronką tej ulicy obrano tą świętą (zobacz: Tajemnica ul. św. Anny).
Odcinek między ul. Ducha św. a ul. Pod Krzywą Wieżą był ulicą Starotoruńską - wiódł do niezachowanej do dziś Bramy Starotoruńskiej i dalej do Starego Torunia, tj. miejsca założenia w 1231 r. Torunia, przeniesionego następnie w 1236 r. na obecne lokalizację.
Odcinek między ul. Pod Krzywą Wieżą a Al. Jana Pawła II był już poza murami miejskimi.
 
Ulica św. Anny wraz z ulicą Starotoruńską była głównym traktem w Toruniu w okresie przed powiększeniem obszaru Starego Miasta Torunia w 1251 r. Prowadziła ze Starego Torunia, w którym jeszcze znajdował się bród przez Wisłę oraz pierwsza krzyżacka warownia, w kierunku ówczesnego rynku (placu przy kościele Świętojańskim). Jako główna droga komunikacyjna ulica była szersza od pozostałych, a ponadto działki przy niej charakteryzowały się także większą szerokością. Stąd też zamieszkiwana była przez najzamożniejsze i najstarsze toruńskie rodziny patrycjuszowskie (np. Rubit, von Essen, von Werle, Bugheim, von Allen, von Soest, von der Linde, Rinhoff). Po likwidacji przeprawy wiślanej w Starym Toruniu i po wzmocnieniu przeprawy z Bramy Mostowej (wtedy Przewoźnej), znaczenie ulicy już w końcu XIII w. zmniejszało się i stawała się ona coraz mniej atrakcyjna dla patrycjatu, który zawsze osiedlał się przy głównych i reprezentacyjnych ulicach. Ulica traciła swółj elitarny charakter w okresie nowożytnym, wiele parceli północnej pierzei zostało połączonych z sąsiednimi parcelami południowej pierzei Rynku Staromiejskiego. W 2. poł. XV w. zamieszkiwało tu wielu kuśnierzy, w 2. poł. wielu bogatych krawców. Były też spichrze oraz zbrojownia miejska (arsenał).
 
Ulica Przy Kościele św. Jana była węższa, też jednak w średniowieczu należała do prestizowych. Znajdowały się tu 2, okresowo 3 domy należące do kościoła świętojańskiego, a w XVIII w. większość domów należała do kościoła.
Na miejscu domu stojącego dziś pod adresem ul. Kopernika 8 znajdowały się jatki (ławy mięsne) ciągnące się do ul. Szerokiej (obecnie nr 37). Istniały one aż do początku XIX w. W średniowieczu sprzedawano tu codziennie mięso i jego wyroby; w soboty wolno było dodatkowo sprzedawać mięso na Rynku Nowomiejskim, a w czwartki na Rynku Staromiejskim.
 
Nazwę ulicy św. Anny na obecną (Mikołaja Kopernika) zmieniono dopiero po prawie sześciu wiekach: w 1809 r.
Natomiast nazwę ul. Kopernika na ulicę Starotoruńską rozciągnięto w 1891 r.; odtąd cały odcinek od ul. Żeglarskiej do dawnej Bramy Starotoruńskiej nosi nazwę ul. Kopernika.
   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Bankowa 14/16/16 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.