Towarzystwo Jaszczurcze

Był to związek rycerstwa Ziemi Chełmińskiej, utworzony w 1397 roku w celu walki z zakonem krzyżackim o obronę jej praw i interesów. Jaszczurkowcy obowiązani byli do niesienia sobie wszelkiej możliwej pomocy przeciwko komukolwiek, kto by ich "krzywdził lub dręczył". Z obowiązku tego byli zwolnieni w dwóch jedynie przypadkach: po pierwsze, jeśli jakiś członek bractwa miał konflikt z władzą zwierzchnią, czyli z zakonem krzyżackim, a po drugie w przypadku sporów między rodzinami stowarzyszonych. Ponadto na członkach stowarzyszenia ciążył obowiązek udzielenia pomocy tym współbraciom, którzy w sposób niezawiniony popadliby w biedę lub dotknęłoby ich jakieś inne nieszczęście.
 
Tablica pamiątkowa pamięci Mikołaja z Ryńska, założyciela Towarzystwa Jaszczurczego, umiejscowiona w Ryńsku, 37 km na płn.-wsch. od Torunia
 
 
Założycielami Towarzystwa Jaszczurczego było czterech rycerzy: Mikołaj i Hanusz z Ryńska oraz ich kuzyni Fryderyk i Mikołaj z Kitnowa.
Towarzystwo działało legalnie i jawnie w Radzyniu Chełmińskim na podstawie statutu zatwierdzonego przez Krzyżaków. W statucie Towarzystwa jest jednak mowa o „naszej tajemnicy”, której pod groźbą utraty czci nie wolno było wyjawić nikomu spoza bractwa.
 
Członkowie zbierali się na narady w kościele św. Anny w Radzyniu Chełmińskim, jednak za zgodą wielkiego mistrza, w 1408 roku przeniesiono z Radzynia Chełmińskiego wikarię Towarzystwa do Kościoła św. JakubaNowym Mieście Toruniu. Wikaria działała pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, stąd można przypuszczać, iż w miejscu, gdzie dziś w południowej nawie Kościoła znajduje się Drzewo Życia, tj. przy ściennym malowidle przedstawiającym legendę o tej świętej, stał niegdyś ołtarz Jaszczurkowców. Ponadto znajdujące się przy polichromii wąskie wejście do wieżyczki "rycerskiej" i dalej nad sklepienie nawy, mogło prowadzić do pomieszczenia w wieży Kościoła, służącego jako prawdopodobne miejsce tajnych obrad Towarzystwa.
 
Po zawarciu pierwszego pokoju toruńskiego w 1411 roku wielki mistrz krzyżacki Heinrich von Plauen, wbrew postanowieniom tego traktatu, krwawo rozprawił się z opozycją rycerską kierowaną przez Towarzystwo, którego przywódcę, Mikołaja z Ryńska, stracono w Grudziądzu.
Powrót do:
Zobacz też:
   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.