Diagnoza Społeczna 2015

Po raz kolejny Toruń wysoko został oceniony w "Diagnozie Społecznej 2015". Z odsetkiem 73,1 proc. osób zadowolonych z życia w mieście uplasował się na trzecim miejscu za Gdynią (87,2 proc.) i Gdańskiem (79,2 proc.).

Pod względem ogólnego wskaźnika jakości życia w całych próbach z lat 2011-2015 w przekroju większych miast, reprezentowanych przez co najmniej 60 respondentów, Toruń uplasował się na 5. miejscu za Poznaniem, Zieloną Górą, Krakowem i Olsztynem. 

Diagnoza Społeczna to cykliczny raport Rady Monitoringu Społecznego przygotowywany pod redakcją prof. Janusza Czapińskiego i prof. Tomasza Panka. Oceniając miasta autorzy zestawienia biorą pod uwagę m.in. zarobki, warunki mieszkaniowe, dostęp do służby zdrowia i ogólny dobrostan psychiczny.

Pomiar warunków życia gospodarstwa domowego obejmuje m.in. sytuację dochodową, wyżywienie, zasobność materialną (w tym wyposażenie w nowoczesne technologie komunikacyjne, takie jak telefon komórkowy, komputer, dostęp do internetu), warunki mieszkaniowe, pomoc społeczną, kształcenie dzieci, uczestnictwo w kulturze i wypoczynek czy sytuację na rynku pracy.

Wskaźniki jakości i stylu życia indywidualnych respondentów biorą pod uwagę m.in.: ogólny dobrostan psychiczny (w tym: wolę życia, poczucie szczęścia, zadowolenie z życia, symptomy depresji psychicznej), subiektywną ocenę materialnego poziomu życia, strategie radzenia sobie ze stresem, finanse osobiste oraz system wartości, styl życia oraz indywidualne zachowania i nawyki (palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, używanie narkotyków, praktyki religijne, przestępstwa).

Pełen raport Diagnozy Społecznej 2015 tutaj.

   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.