Aleja Gmerków

W październiku 2007 r. na odcinku ulicy Żeglarskiej między ulicami Kopernika i Rabiańską na Starym Mieście odsłonięto "aleję gmerków". Umieszczono tu w płytach chodnikowych 25 gmerków - znaków handlowych średniowiecznych kupców toruńskich, którzy znakowali nimi swoje towary handlowe. Pokazano tu i wymieniono zaledwie niewielką część nazwisk znanych toruńskich średniowiecznych rodów kupców i zarazem patrycjuszy uprawiających wielki handel międzynarodowy w ramach związku Hanzy, ale też angażujących się w innych dziedzinach życia.
 
Pierwsi kupcy-mieszkańcy Starego Miasta Torunia wywodzili się ze Śląska, Łużyc, Nadrenii. Na przełomie XIII i XIV w. szybko zwiększała się liczba Westfalczyków w Toruniu, a więc przedstawicieli bogatych rodzin kupieckich związanych z Hanzą. Wszyscy oni widzieli tu szansę wzbogacenia się dzięki udziale w korzystnej wymianie towarów między ziemiami polskimi, Rusią i Węgrami a zachodnią i północną Europą.
Zamożni kupcy, głównie sukiennicy (o sukiennicach toruńskich tutaj), szybko (już w XIII w.) przejęli w Starym Mieście Toruniu władzę. W XIV w. szczególnie silną pozycję w Radzie miejskiej zdobyli kupcy z Westfalii, którzy już na pocz. XIV w. stanowili połowę składu Rady Starego Miasta Torunia.
W tym czasie powstały w Toruniu pierwsze zrzeszenia o charakterze zawodowym i religijnym. Już w końcu XIII w. powstało Bractwo Kupieckie Najświętszej Marii Panny, w 1311 r. Bractwo św. Jerzego, w końcu Dwór Artusa.
Po połowie XIV w. napływ Westfalczyków do Torunia wyraźnie zmalał, a wśród imigrantów zaczęli znowu dominować
przybysze ze Śląska, a w XV w. także z Mazowsza i Krakowa.
 
Kupcy toruńscy obracali kwotami i towarami ogromnych wartości. Dzięki zachowanym wykazom cła funtowego pobieranego w Gdańsku od kupców hanzeatyckich wiadomo, że niejaki kupiec toruński Godfried von Allen (handlował głównie miedzią węgierską i woskiem), rajca i późniejszy burmistrz Torunia, wywoził w latach 1368-71 na Zachód towary o łącznej wartości prawie 9 tys. grzywien pruskich. Była to suma astronomiczna: w połowie XV w. roczne dochody plebana kościoła Świętojańskiego sięgały 200-300 grzywien, a średnie miesięczne zarobki czeladnika toruńskiego dochodziły ledwie do jednej grzywny.
Dzięki tym ogromnym kapitałom rosło bogactwo nie tylko rodziny kupieckiej, jej domu, ale także całego miasta. Właśnie z okresu średniowiecza - największego rozkwitu i bogactwa Torunia - zachowały się najcenniejsze dziś gotyckie obiekty zabytkowe (zobacz: Toruń w czasach świetności).
  • drukuj
  • poleć artykuł
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków:
   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Bankowa 14/16/16 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.