Erazm Gliczner

(1535-1603) - protestancki pisarz religijny, pedagog, współtwórca pierwszej drukarni toruńskiej.
 
Urodził się w Żninie w rodzinie drobnomieszczańskiej. Uczył się w gimnazjum humanistycznym w Złotoryi na Śląsku, od 1554 r. studiował na uniwersytecie w Królewcu w Prusach Książęcych, od 1558 r. w Krakowie, gdzie wydał też głośną rozprawę pedagogiczną pt. Książki o wychowaniu dzieci... (1558 r.). Wygłaszał też okolicznościowe wiersze, panegiryki i poradniki.
Jako wyznawca luteranizmu i przejściowo kalwinizmu, dążył do porozumienia wyznawców różnych wyznań protestanckich, był jednym z głównych inicjatorów tzw. zgody sandomierskiej w 1570 r.
Od 1567 r. działał w Toruniu jako kaznodzieja języka polskiego w kościele Mariackim. Tutaj też współfinansował drukarza Stanisława Worffschauflla-Reissa, który zorganizował w Toruniu pierwszą drukarnię w 1569 r. (zobacz: Dawne drukarnie i drukarstwo toruńskie). Pierwszym drukiem było polemiczne dzieło Glicnera pt. Assertiones aliquot breves ac dilicidae pro Baptismo Infantium..., dedykowane Radzie Torunia.
W 1569 r. z nieznanych przyczyn opuścił Toruń i udał się do Grodziska Wlkp., gdzie działając pod oieką Ostrorogów - właścicieli Grodziska, przyjął stanowisko pastora. Jednocześnie wobec niewywiązywania się drukarza ze zobowiązań finsansowych, przejął drukarnię i przeniósł do Grodziska. Drukarnia wróciła do Torunia w 1581 r. wraz z zaprzyjaźnionym drukarzem Malchiorem Nehringiem. Nadal powstawały tu publikacje Glicnera, m.in. w 1597 r. podręcznik historii Polski pt. Chronicon Regnum Poloniae [...] a Lecho gentis Rege, usque ad Sigismundus III.
W związku z konwersją właściciela Grodziska - Ostrorogów na katolicyzm, jako luteranin Glicner musiał opuścić Grodzisk. Wtedy został powołany przez Zofię z Zamoyskich Działyńską na jej nadwornego kaznodzieję w Brodnicy. Pełnił tam też funkcję polskiego kaznodziei gminy mieskiej.
Jako jeden z czołowych pastorów protestanckih Glicner wziął udział w synodzie protestanckim zorganizowanym w Toruniu w 1596 r., którego celem było pojednanie wyznań protestanckich.
Po śmierci w 1603 r. cały bogaty księgozbiór Glicnera (m.in. wspaniały zbiór dzieł Ojców Kościoła oraz liczne dzieła dot. historii Polski) zakupiła Rada Toruńska z przeznaczeniem dla biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu.
  • drukuj
  • poleć artykuł
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków:
   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.