Port Zimowy

 
Lokalizacja
Toruń-Rybaki, ul. ks. Popiełuszki 3
1 km na płd.-zach. od Rynku Staromiejskiego
 
Port Zimowy to jeden z trzech dawnych nadwiślańskich portów toruńskich. Położony na Rybakach.
Zbudowano go w 1879 r. wykorzystując fragment dawnego starorzecza Wisły. Powstał jako jeden z pierwszych nowoczesnych portów śródlądowych na ziemiach polskich pod zaborami.
Port powstał jako baza monitorów rzecznych operujących na Wiśle w okolicach Torunia. Port był też miejscem zimowego postoju statków. Był to wówczas ważny obiekt Twierdzy Toruń.
W 1888-1889 uruchomiono tu stocznię rzeczną oraz doprowadzono (od nadwiślańskiego portu istniejącego na miejscu obecnego Bulwaru Filadelfijskiego) połączenie kolejowe z dworcem Toruń Miasto, zlikwidowane jednak w końcu lat 60. XX w.
Powierzchnia basenu portowego zajmuje 4,25 ha, a jego głębokość przy średnich stanach poziomu rzeki wynosi 3 metry. Długość portowego nabrzeża liczy 345 metrów.

Obecnie Port Zimowy administrowany jest przez Gospodarstwo Pomocnicze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Zarząd Zlewni Wisły w Toruniu. Służy jako miejsce postoju holowników i barek.
Odbywają się tu też przeglądy i remonty pływających po rzece statków. Po II wojnie światowej Port Zimowy został znacznie rozbudowany. Wzbogacił się między innymi o pochylnię, która składa się z pięciu podnośników. Każdy może unieść 75 ton. W sumie więc w Porcie Zimowym mogą być obsługiwane jednostki ważące do 375 ton o długości do 50 metrów.
Poza transportem i remontami statków, Gospodarstwo Pomocnicze zajmuje się też utrzymaniem koryta Wisły. Jego pracownicy wystawiają znaki nawigacyjne, trałują, mierzą głębokość rzeki, konserwują także ostrogi regulacyjne. Gospodarstwo odpowiada za odcinek Wisły od Włocławka do jej ujścia oraz za rzeki i kanały, które na tym obszarze znajdują się w okolicy Wisły, głównym „pozawiślanym” obszarem ich działalności jest Kanał Elbląski. Pracownicy Gospodarstwa prowadzą na tym terenie roboty regulacyjne, opiekują się elektrowniami wodnymi Skarbu Państwa w Bydgoszczy i Mylofie, odpowiadają za transport rzeczny od Płocka do Gdańska.

Do Portu prowadzi ulica, dawniej nazywana Portową, której w latach 90. XX w. niefortunnie zmieniono nazwę na ks. Popiełuszki. Władze miasta zatarły w ten sposób niematerialne dziedzictwo kulturowe.
   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Bankowa 14/16/16 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.