Toruń czwarty w "sukcesie kadencji"

Ranking „Sukces kadencji” redakcja Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” przygotowała w 2014 r. już po raz czwarty. Jego autorami są prof. Paweł Swianiewicz, doradca Prezydenta RP, i dr Julita Łukomska.

Zasadą przyjętą w rankingu jest uwzględnianie wskaźników pokazujących dynamikę zmian w minionych czterech latach samorządu. W rankingu zwyciężył Wrocław, a czwarte miejsce zajął Toruń.

Co oceniano w rankingu „Sukces kadencji” ?
W Rankingu "Sukces kadencji” brano pod uwagę wskaźniki cząstkowe, dotyczące: sukcesu finansowego (jak w minionej kadencji zmieniły się dochody budżetów samorządowych), sukcesu ekonomicznego (zmiany w gospodarce lokalnej, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, zmiany na rynku pracy), sukcesu infrastrukturalnego (rozwój infrastruktury technicznej w zakresie usług, za które odpowiadają gminy). Czwarty wymiar to sukces edukacyjny (brano pod uwagę nie tylko szkoły, ale także opiekę przedszkolną); wybór edukacji z całej sfery polityki społecznej jest uzasadniony kilkoma względami : – Zadania oświatowe zajmują szczególne miejsce w działalności samorządów (w wielu gminach wydatki na oświatę to ponad połowa wydatków bieżących). Jest to sfera wyjątkowo ważna, tak ze względu na znaczenie wykształcenia dla społeczności lokalnych, jak i ze względu na udowodniony wpływ wykształcenia na rozwój gospodarczy i dobrostan mieszkańców.

Więcej tutaj.

   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.