Toruń atrakcyjny inwestycyjnie

Toruń zajął wysokie miejsca w raporcie „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014” opracowanym dla województwa kujawsko-pomorskiego przez zespół ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod przewodnictwem prof. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej.

Raport przygotowany został na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Pełna treść dokumentu dostępna jest tutaj.

- Raporty te są corocznie publikowane od 2008 roku, co jest efektem wykorzystania w praktyce gospodarczej badań naukowych prowadzonych od 2002 roku, pod kierunkiem dr hab. H. Godlewskiej-Majkowskiej w Szkole Głównej Handlowej - czytamy we wstępie dokumentu.  Wszyscy Autorzy stanowią trzon zespołu, rozwijającego metodykę pomiaru atrakcyjności inwestycyjnej regionów. 

Jako atuty województwa kujawsko-pomorskiego raport wskazuje położenie w centrum Polski, gdzie krzyżują się ważne szlaki transportowe (w tym linie należące do transeuropejskiej sieci TEN-T), dobry dostęp do infrastruktury społcznej (Jednostek medycznych i uzdrowiskowo-sanatoryjnych) oraz bogate zaplecze naukowo-badawcze i bogactwo kulturowe. Wymienione są także wysoko rozwinięte rolnictwo, tradycje przemysłowe oraz dobre warunki do rozwoju energetyki odnawialnej. 

W wojewódzkim zestawieniu tylko Toruń otrzymał złotą gwiazdę (w grupie powiatów oraz w grupie gmin miejskich). Jest ona najwyższym wyróżnieniem i oznacza najwyższą ocenę wszystkich analizowanych sekcji gospodarczych. 

   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.