Gotyk ponad głową
Spichrze
Skarby kultury
Nowoczesna architektura
Gotyk monumentalny
Dotknij historii

1.14. Toruń obronny średniowieczny z przewodnikiem

 
Wycieczka z przewodnikiem dostępna na zamówienie 
Wycieczka piesza
Godzina rozpoczęcia: do ustalenia
Czas trwania: min. 2 godz. 
Cena >>>
 
Toruńskie średniowieczne mury miejskie to najstarsze takie formy obronne na ziemiach polskich. Od początku istnienia Toruń był miastem o rozbudowanych funkcjach obronnych. Toruń był jedną z najpotężniejszych twierdz w każdej epoce: w czasach państwa krzyżackiego pierwsze dwa barbakany zbudowano w Toruniu, później, w epoce Prus Królewskich jedną z najsilniejszych twierdz bastionowych również stanowił Toruń; wtedy jego znaczenie i status podnosił fakt funkcjonowania miejskiego zawodowego oddziału wojskowego.
Odrębną kwestią jest XIX-wieczna Twierdza Toruń w znaczeniu państwowym - patrz wycieczka 2.20. Toruń obronny XIX-wieczny.
 
W programie:
Ratusz Staromiejski - Odwach - Zbrojownia - Barbakan Starotoruński - zespół obronny Bramy Starotoruńskiej - mury obronne staromiejskie - Brama Klasztorna - Baszta Gołębnik - Brama Żeglarska - Baszta Żuraw - Brama Mostowa - Baszta Wartownia - Baszta Monstrancja - Zamek Krzyżacki (zachodnia fosa zamkowa, bramy zamkowe, wschodnia fosa zamkowa) - mury obronne nowomiejskie.
 
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień? Zapytaj: email, tel. 56 621 02 32

.

Wycieczki z przewodnikiem sprzedaje: Toruński Serwis Turystyczny
Toruń, ul. Bankowa 14/16/16, tel. 56 621 02 32,
Organizator turystyki nr 247 Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu.

 

Zobacz też:
Inne trasy zwiedzania
• Dla grup: Programy jedno- i kilkudniowe w Toruniu
• Dla turystów indywidualnych: Programy jedno- i kilkudniowe w Toruniu
• Dla rodzin i dzieci: Oferty pobytów w Toruniu

   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Bankowa 14/16/16 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do ich autorów lub właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.